47. РЕБРА ОТ МЛЕЧНО ТЕЛЕШКО, ПЕЧЕНО С ЯБЪЛКИ И ВИНО